TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Jak ogólnie wiadomo aby po przejściu na emeryturę można było żyć godziwie, już teraz należy zacząć oszczędzać. Drobne kwoty, oszczędzane systematycznie mogą przekształcić się w pokaźny kapitał z którego będzie można czerpać po przejściu na emeryturę.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE

  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań
  • wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, co daje ulgę w podatku PIT do 2007,16 PLN
  • brak zobowiązań, wpłaty można dokonać w dowolnym momencie i dowolnej wysokości, nie więcej niż 6272,40 PLN w 2020 roku
  • zyski wypracowane przez fundusz nie są objęte podatkiem "Belki"
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane